Polityka Prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Agencja reklamowa Prima Gift Ewelina Kasperek
ul. Grynia 15/29
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP 6292499770

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności
i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

3. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie kontaktowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 

4. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników dane osobowe, jedynie
 w celu:

a) udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,

b) realizacji zamówienia 

c) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

d) marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie

c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych

Z tych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@primagift.pl

– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Prima Gift Ewelina Kasperek, ul. Grynia 15/29, 41-300 Dąbrowa Górnicza

6. Na stronie Administratora mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Agencje Reklamową Prima Gift. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,
z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów powyższej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.